Opslag

Vil du prøve kræfter med rigtige kontor opgaver og have en dag i vores økonomiafdeling i Lolland Kommune?

Som erhvervspraktikant i lønafdelingen i Lolland Kommune vil du opleve, hvad det vil sige at arbejde med offentlig administration med fokus på økonomi. Du vil opleve et bredt udsnit, af vores daglige opgaver. Efter du er blevet grundigt introduceret til, og vejledt under opgaveløsningen, vil du selv prøve kræfter med nogle opgaver. Du vil i en af dine fem dage, være i vores økonomiafdeling, hvor du vil blive introduceret til vores bogføring og regnskab, efterfuldt af nogle konkrete budget og regnskabsopgaver.

Da lønafdelingen i Lolland Kommune ligger på Rådhuset i Maribo, vil du blandt andet komme helt tæt på hvor Borgmesteren og Byrådet arbejder.

Når din praktik er ovre vil du have et større kendskab til hvad det vil sige at arbejde med offentlig administration og hvad der sker i vores økonomiafdeling. Vi tilbyder også en lignede erhvervspraktik uden besøg i vores økonomiafdeling. Ser mere HER

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.