Opslag

Vil du være med til at vedligeholde, Lolland Kommunes ejendomme?

Du vil i din erhvervspraktik medvirke til at udføre drift og vedligeholdelsesopgaver på ejendommene i Lolland Kommune, såsom varmeanlæg, pasning af grønne arealer og udendørsarealer. Du vil også være medansvarlig for, at opgaverne bliver registreret i vores rekvisationssystem, DBD.
Som erhvervspraktikkant som ejendomsservicetekniker vil du prøve at

  • Udfører timeregistrering i DBD ved opgaveløsning.
  • Udfører små reparationer på inventar.
  • Udfører mindre flytteopgaver.

Når din erhvervspraktik er ovre, vil du have et større kendskab til ejendomsserviceteknikerens dagligdag. Du vil også vide mere om, hvordan man selv kan udføre dagligdagens små reparationer.

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.