Opslag

Bemærk mødetidspunktet er 06:45

At være erhvervspraktikant som kok hos GuldBoSund, vil du være en del af vores køkkenteam. Køkkenet  tilbereder sund, sanselig mad af høj kvalitet og restauranten vil være åben for alle, –  beboere, pårørende og borgere udefra. GuldBoSunds beliggenhed midt i ”Danmarks spisekammer” udnyttes, så der i størst muligt omfang anvendes lokale råvarer.

Da vi ikke kun leverer mad til vores plejehjem, men også til vores restaurant, mad ud af huset, konference- og kursus faciliteter har vi en meget varierende hverdag, med massere af udfordringer.

 

 

Om GuldBoSund

I den smukke tidligere SiD-bygning Energicentret tæt ved Middelaldercentret, Hamborgskoven og Guldborgsund ligger et nyt friplejehjem ved navn GuldBoSund. Der er plads til 46 visiterede borgere fra hele Danmark ud fra tankerne om, at kunne tilbyde de bedste forhold for ældre i fremtiden, hvor tilkøb af ekstra ydelser som feks. wellness, personlig pleje, rengøring og ledsagelse til forskellige aktiviteter ud af huset vil være en mulighed for den enkelte. Den nye generation af ældre er kendetegnet ved at have helt andre forventninger og krav til, hvordan de vil leve deres senior-tilværelse end tidligere generationer har haft, - ikke mindst på et plejehjem. Det er måske en konsekvens af den generelle økonomiske fremgang og sikkerhed, og de muligheder vores danske sundheds- og velfærdssamfund giver. Ingen tvivl om, at disse positive anslag kræver nye moderne plejehjem. Et friplejehjem ejes og drives hverken af en kommune eller en region, men typisk af en selvejende institution, en fond eller -  som i tilfældet GuldBoSund - af en privat ejerkreds. Som friplejeboligleverandør skal man godkendes og certificeres af Sundhedsstyrelsen for at kunne etablere sig, og for at kunne levere de ydelser, som borgeren skal tilbydes. Det skyldes det forhold, at målgruppen for friplejeboliger, i udgangspunktet er borgere, som har en nedsat funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp døgnet rundt, behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning, aktivitet, omsorg og socialt samvær med andre samt tæt kontakt til personale.