Opslag

Vil du give omsorg og pleje på et plejehjem i Maribo?

I løbet af din erhvervspraktik vil du blive præsenteret for hvilket opgaver, en social- og sundhedshjælper og social- sundhedsassistent arbejder med.

Du vil følge det faste personale og blive inddraget i de opgaver der ligger hos borgerne, herunder forskellige aktiviteter, og de daglige måltider.

Når din erhvervspraktik er ovre vil du have fået en indsigt i det daglige arbejde som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedassistent.

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.