Oversigt

Som erhvervspraktikant som landmåler hos LE34 vil du følge en vores dygtige landmåler. Du vil opleve hvad det vil sige at arbejde i felten, hvor vi indsamler data, og på kontoret hvor vi bearbejder data.

LE34 i Vordingborg løser en lang række rådgivnings- og opmålingsopgaver for blandt andre byggebranchen, landbruget, forsyningssektoren og offentlige myndigheder.

Vi har mange års erfaring med traditionelle landinspektørydelser, såsom skel- og ejendomsrådgivning, udarbejdelse af projektgrundlag og lokalplaner samt lodsejerforhandlinger, der vil komme til gavn for både offentlige og private kunder.

Ledningsregistrering, udstykning, opmåling af ejerlejligheder, undersøgelse af servitutter, afsætning af projekter, opmåling af huslejearealer og udarbejdelse af lejemålsplaner er yderligere eksempler på opgavetyper, vi løser.

Om LE34 Vordingborg

200 års udvikling. Jo ældre LE34 bliver, jo mere moderne bliver vi. LE34’s kompetencer og områder er struktureret, så vi kan levere præcis den totalrådgivning, vores kunder efterspørger. Fra planlægning og byudvikling til ekspropriation og tinglysning. Fra afsætning og udstykning til monitorering og laserscanning. Og fra volumenberegninger og databehandling til augmented reality og as-built dokumentation. Vores specialister dækker det hele. På landjorden, til vands og fra luften. Med 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 100 målehold i felten hver dag, er vi altid højst en time væk fra enhver opgave. Vores lokale tilstedeværelse er vigtig for vores kunder og derfor vigtig for os. Når vi kender de lokale forhold, kan vi tage højde for alle parametre og interessenter i vores rådgivning og det skaber værdi for vores kunder. På Vordingborg-kontoret sætter vi en ære i de lokale projekter – uanset om det er at fastlægge det korrekte skel mellem to naboejendomme, sætte af til en ny bygning eller rådgive om areal- og rettighedshåndtering. På den måde er vi gang på gang med til at realisere vores kunders projekter. LE34 Vordingborg har siden 1958 praktiseret på Sydsjælland og Møn. Vi har således et solidt kendskab til lokalområdet og de matrikulære ændringer, der er sket igennem årene, hvilket vi drager stor nytte af i vores daglige virke og rådgivningen af vore kunder.