Formålet:

At tilbyde folkeskoleelever i et overblik over virksomheder der har søger unge under 18 til at varetage et fritidsjob. Derudover fungerer www.jegskalipraktik.dk som bindeled mellem folkeskoleelev og virksomhed, da siden også har en portal til erhvervspraktik.

Hvilke oplysninger behandles:

Vi behandler den tekst og de oplysninger som bliver skrevet i selve ansøgningen, der er ikke krav eller forventning om, at der i ansøgningen/beskrivelsen skrives personlige data såsom navn, adresse eller telefonnummer. www.jegskalipraktik.dk fører ikke kontrol med hvilke data ansøgeren selv vælger at afgive i sin ansøgning/beskrivelse.
Når der ansøges om fritidsjob via www.jegskalipraktik.dk er følgende data påkrævet:


• Navn
• Mailadresse
• Ansøgning/beskrivelse af ansøgeren

www.jegskalipraktik.dk gør opmærksom på, at data udleveres til tredjepart, dog kun til den ansøgte virksomhed, med det formål at det muligt for virksomheden at behandle ansøgningen og kontakte ansøger.

Opbevaring af data:

Data herunder ansøgning/beskrivelse, bliver opbevaret i 30 dage, herefter bliver data slettet. Dog bliver data som bruges til statistisk brug anonymiseret og gemt. Data der benyttes til statiskstik brug er


• Antallet af modtagne ansøgninger


Tilbagetrækning af samtykke:

I tilfældet af, at det ønskes at trække data tilbage skal der sendes en anmodning med ønske om at indsamlede data slettes. For at muliggøre en tilbagetrækning af data skal der sendes en anmodning til kontakt@jegskalipraktik.dk. Anmodningen skal indeholde følgende

  • Navn der er skrevet i ansøgningen
  • Mailadresse tilknyttet ansøgningen

Såfremt ønsket om tilbagetrækning af data modtages mere end 30 dage efter afsendelse af ansøgningen bliver al data slettet. Hvis anmodningen modtages efter data er anonymiseret er det ikke muligt da personhenførbar data er slettet jævnfør pt. opbevaring af data.
Hvis data ønskes slettet er tredjepart der har modtaget data i forbindelse med en fritidsjobansøgning er den ansøgte virksomhed forpligtet til at slette data. www.jegskaliprakitk.dk kan kun anmode om sletning af data der er afgivet til www.jegskalipraktik.dk og ikke evt. kommunikation mellem ansøger og virksomhed.