Ny aftale styrker samarbejdet mellem virksomhederne og folkeskolerne i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner

Det nye samarbejde mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og de tre kommuners erhvervsplaymaker
vil bringe folkeskolerne og de lokale virksomheder tættere sammen.
Fysikundervisning med robotter i en produktionshal eller hjemkundskab i et professionelt køkken.
Sådan kan fremtidens skoledag se ud for eleverne i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner.
Kommunernes erhvervsplaymaker har indgået et samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening
(DA), som udbreder indsatsen Åben Virksomhed med læringsforløb på lokale virksomheder
til de tre kommuners folkeskoler.
Åben Virksomhed er faglige forløb, der er tilpasset folkeskolens fag på 7.-10. klassetrin, og som naturligt
kan supplere og inddrages i uddannelsesvejledningen og den karrierelæring, der finder sted
i udskolingen. I et forløb får eleverne brugt deres viden fra fagene i praksis, kommer på praktiske
virksomhedsbesøg, og det er nemt for den enkelte lærer og uddannelsesvejleder at planlægge og
få kontakt til en lokal virksomhed. Det forklarer erhvervsplaymaker, Aske Lundstrøm.
”Det nye samarbejde sikrer, at de lokale virksomheder indgår i undervisningen og bliver en naturlig
del af en skoledag. Lærerne skal ikke opfinde den dybe tallerken eller etablere nye kontakter,
men kan få et skræddersyet til det sted, de er i undervisningen, og til det, som eleverne synes, er
spændende,” fortæller erhvervsplaymaker, Aske Lundstrøm.
I Dansk Arbejdsgiverforening ser man også frem til samarbejdet med erhvervsplaymakeren og de
lokale folkeskoler i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.
”Med Åben Virksomhed har vi tilrettelagt nogle forløb, der lever op til Folkeskolens faglige mål. Vi
vil gerne gøre det lettere for den enkelte lærer og uddannelsesvejleder at lave praktiske forløb i
samarbejde med lokale virksomheder, så eleverne får indblik i hverdagen i de lokale virksomheder
og bliver klogere på deres uddannelses- og karrierevalg,” forklarer Anders Mikkelsen, som er chef
for Åben Virksomhed i Dansk Arbejdsgiverforening.
Politisk opbakning
På tværs af de tre kommuner er der politisk opbakning til det nye samarbejde, og man glæder sig
over, at der bliver skabt et tættere bånd mellem folkeskolerne og det lokale erhvervsliv.
”Det er meget positivt, at vi med det nye samarbejde får skabt et klasselokale ude i virksomhederne.
Et solidt samarbejde mellem folkeskoler og lokale virksomheder har været en mangelvare,
og det kan vi nu råde bod på. Det giver eleverne en bedre mulighed for at se på jobmulighederne i
de lokale virksomheder, så de bliver i vores område,” understreger borgmester i Lolland Kommune,
Holger Schou Rasmussen.
Borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, er enig i denne betragtning.
“Når man går i 7.-10. klasse, har man brug for en ekstra motivation i skolearbejdet og se, at det
kan bruges til noget. Samtidig er det en eminent måde at synliggøre de lokale uddannelsesmuligheder
og jobs, så de unge bliver hurtigere afklaret med deres retning i deres karriere, og det promoverer
vores lokale virksomheder,” siger John Brædder.
I Vordingborg hilser de lokale politikere også det nye samarbejde velkommen.
”Der er et lokalt paradoks, at vi desværre har mange unge, som ikke får en uddannelse, og at
mange virksomheder samtidig mangler arbejdskraft. Det nye samarbejde er derfor en kærkommen
chance for at skabe et match mellem de unge og de lokale virksomheder. De unge får et indblik
i jobmulighederne, og virksomhederne møder fremtidens arbejdskraft,” siger Susan Thydal,
formand for Turisme, Udvikling og Erhverv i Vordingborg Kommune.
Om Åben Virksomhed
Dansk Arbejdsgiverforening har oprettet ”Åben Virksomhed”, der udvikler skole-virksomhedsforløb,
der er tilpasset undervisningen og de faglige mål i Folkeskolen. Forløbene lægges på hjemmesiden
www.jegskalipraktik.dk, hvor det er muligt for den enkelte skolelærer at booke et forløb. Når
et forløb er booket, koordinerer erhvervsplaymakeren kontakten til en lokal virksomhed. Tilbuddene
kan ligeledes findes på www.aabenvirksomhed.dk , hvor der også er tilbud til 1.– 6. kl. og
gymnasiet.
Den 1. september 2021 afholdes et webinar for skolelærere i alle tre kommuner, hvor de introduceres
til mulighederne i Åben Virksomhed. Erhvervsplaymakeren deltager løbende i teammøder på
den enkelte skole for at udbrede kendskabet og øge interessen for forløbene.
Links til yderligere information
https://aabenvirksomhed.dk
https://www.jegskalipraktik.dk
Kontaktoplysninger
Erhvervsplaymaker, Aske Lundstrøm, tlf. 24 64 46 65
Chef for Åben Virksomhed i Dansk Arbejdsgiverforening, Anders Mikkelsen, tlf. 29 20 03 83
Borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, tlf. 23 24 91 80
Borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, tlf. 25 18 03 90
Formand for udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv i Vordingborg Kommune, Susan Thydal, tlf.
28 95 03 65

Nyheder