Opslag

Vil du give omsorg og pleje på et plejehjem i Horslunde?

I løbet af din erhvervspraktik vil du blive præsenteret for hvilket opgaver, en social og sundhedshjælper og -assistent arbejder med.

Bøgelunden er et plejecenter, med plads til 21 borgere. I den uge hvor du skal være i bøgelunden, får du tilknyttet en kontaktperson som du skal gå sammen med.
Hver måned bliver der lavet en aktivitets plan, denne uge hvor du er i bøgelunden vil du følge de aktiviteter der er i huset den pågældende uge.
Du vil blive Introduktion til bøgelunden arbejdsgang, hygiejne er vigtigt for os så du vil først lære alle de nødvendige basale hygiejniske regler.
Du vil være med til at smører mad, være med inde og se personlig pleje, deltage i rengøring hos borgerne og fællesrum, få et indblik i vores journal system, du ser hvordan vi håndtere medicin i forhold til patient sikkerhed, deltager i tavlemøde hvor vi drøfter borgerne.

Når din erhvervspraktik er ovre vil du have fået en indsigt i det dagligdagen som social og sundshjælper og -assistent.

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.