Opslag

Vil du give omsorg og pleje på et plejehjem i Stokkemarke?

I løbet af din erhvervspraktik vil du blive præsenteret for hvilket opgaver, en social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent arbejder med.

Stokkemarke Plejecenter, er et Plejecenter med plads til 19 borgere.
Du vil få tilknyttet en kontaktperson under hele dit forløb.
Kontaktperson vil ikke kunne være på vagt med dig hverdag, men så er der en anden vejleder du skal følges med. Du vil på intet tidspunkt være alene med borgerne, vi er der hele tiden.
Hygiejne er vigtigt for os så du vil først lære alle de nødvendige basale hygiejniske regler.  Du vil blive Introduktion til vores arbejdsgang, og deltage på vores daglige tavlemøde/reflektionsmøde, hvor vi taler meget om Patientsikkerhed og drøfter problemstilling. Planlægger resten af dagen bla. Aktiviteter.
Der vil være rig mulighed for, at du kan komme med forslag til aktiviteter og udføre dem med borgerne, sammen med personalet
Du vil se personlig pleje, deltage i rengøring hos borgerne, få et indblik i vores journal system, du ser hvordan vi håndtere medicin i forhold til patient sikkerhed.

Når din erhvervspraktik er ovre vil du have fået en indsigt i det dagligdagen som social og sundshjælper og social- og sundhedsassistent.

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.