Opslag

Vil du give omsorg og pleje på et plejehjem i Nakskov?

I løbet af din erhvervspraktik vil du blive præsenteret for hvilket opgaver, en social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent arbejder med.

Skolebakken er et plejecenter, hvor der bor 50 borgere fordelt i 5 huse. Der er personale på vagt døgnet rundt. Vi har social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger ansat. Der ud over har vi tæt samarbejde med bl.a sygeplejerske og fys- og ergoterapeuter samt borgernes læge.
Som udgangspunkt, vil du blive tilknyttet et hus og kommer til at gå sammen med kontaktpersoner.
Du vil få mulighed for at gå med i plejen af lettere borgere, så du kan få en fornemmelse af, hvad pleje af et andet menneske indebære. Der vil desuden være mulighed for at deltage i de aktiviteter, der er i den periode, du er på Skolebakken. Det kan f.eks være gymnastik, underholdning, spille banko/ kort.
Der ud over vil du få kendskab til journalføring samt håndtering af medicin samt deltage i møder.
Vi har stort fokus på hygiejniske principper, som du også vil blive introduceret til.

Når din erhvervspraktik er ovre vil du have fået en indsigt i det dagligdagen som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.