Opslag

Oplev hvordan det er at arbejde i en lokal børnehave.

I din erhvervspraktik vil du deltage i dagens aktiviteter, både i forhold det praktiske og pædagogiske.

Du vil være med i modtagelsen af børn om morgenen, deltage i pædagogiske aktiviteter i løbet af dagen, herunder i det pædagogiske måltid (frokost).
Som udgangspunkt vil du få en fast praktikvejleder, som er den gennemgående hele ugen.
praktikken vil bære præg af megen observation, og samvær med børnene.

Når din erhvervspraktik er ovre, vil du have fået et godt indblik i hvad det vil sige at arbejde i en børnehave.

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.