Opslag

Vil du give omsorg og pleje som udekørende i Nakskov?

Team Vest er et udekørende team som varetager personlig og praktisk hjælp hos borgere i eget hjem. Vi servicere borgerne i landdistriktet og køre i tjenestebiler.
I den uge hvor du skal være i team Vest får du tilknyttet 2 kontaktpersoner som du følges med ud til borgerne.
Du vil blive undervist i forflytninger, hygiejne og tavshedspligten af AMR i teamet og deltage sammen med Kontaktpersonerne i de opgaver der er i den uge du er hos os.
Du vil deltage i rengøring og være med til let personlig pleje. Se hvordan vi udføre skærmbesøg og udføre digirehab ydelser.
Hjælpe borgeren med at skrive indkøb seddel, bestille varer og hjælpe med opvask. Deltage i rengøring af teamlokaler og være med til tavlemøder hvor vi drøfter patientsikkerhed.
Du vil få et indblik i vores dokumentation og journal system.

Og som før beskrevet deltag i aktivister med beboerne

Når din erhvervspraktik er ovre vil du have fået en indsigt i det dagligdagen som udekørende social- og sundshjælper og social- og sundhedsassistent .

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.