Opslag

Vil du give omsorg og pleje på et plejehjem i Nakskov?

I løbet af din erhvervspraktik vil du blive præsenteret for hvilket opgaver, en social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent arbejder med.

Skovcentret er et plejecenter med 45 boliger samt 5 midlertidige boliger.  Når du skal være i praktik på Skovcentret vil du blive tilknyttet en bo enhed hvor der boer 10-13 beboere. Du vil få tilknyttet en kontaktperson som du skal gå sammen med.
Hver måned bliver der lavet en aktivitets plan, som udarbejdes af vores frivillighedskoordinator, denne uge hvor du er på Skovcentret vil du følge de aktiviteter der er i huset den pågældende uge.
Du vil være med til, at lave morgenmad og anrette til frokost.
Du vil være med inde og se en personlig pleje.
Og som før beskrevet deltag i aktivister med beboerne

Når din erhvervspraktik er ovre vil du have fået en indsigt i det dagligdagen som social- og sundshjælper og social- og sundhedsassistent.

Om Lolland Kommune

Hver dag leverer vores 3.500 medarbejdere professionel offentlig service til godt 42.000 borgere. Samtidig forbereder vi os på en fremtid, hvor vi skal finde bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaver med fokus på ny teknologi, innovation, forebyggelse og digitalisering. Vores medarbejdere er en vigtig drivkraft i udviklingen, og de udgør rygraden på en arbejdsplads præget af dialog, åbenhed og nytænkning. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, nye arbejdsformer og karrieremuligheder for alle ansatte. Vi mener, at vores medarbejderes kompetencer og arbejdsglæde er helt afgørende for, at vi kan skabe de løsninger, der gør Lolland til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed – nu og i fremtiden.