Opslag

Vil du have indblik i, hvad det vil sige at arbejde som pedel i en produktionsvirksomhed og hvad en Health & Safety Coordinator (arbejdsmiljøkoordinator) laver af opgaver? Det giver et erhvervspraktikophold hos Alfa Laval Nakskov dig mulighed for at få et indblik i, når du i 3,5 dag vil følge vores pedel og i 1,5 dag vil følge vores H&S Coordinator.

Som praktikant i afdelingen Site Maintenance samt Health & Safety, har du mulighed for at være med til at løse dagligdagens mange varierede opgaver.

I Site Maintenance vil du følge vores pedel, som sørger for at vedligeholde vores bygninger og udenomsarealer. Nogle af opgaverne løser han selv, andre opgaver indhentes der tilbud på fra forskellige underleverandører, hvor det bedste tilbud vælges og opgaven følges til dørs.

Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 7,00-15,00 og fredag fra kl. 7,00-14,30.

I Health & Safety vil du følge vores H&S Coordinator, mens hun er på sikkerhedsrunderinger i afdelingerne rundt om på siten. Her bliver der checket op på om vi følger Arbejdstilsynets anvisninger for eks. brug af værnemidler, når en medarbejder er i tæt kontakt med farlige væsker. Derudover vil du få indblik i, hvad det vil sige, når en virksomhed har et Arbejdsmiljøudvalg og hvad de laver i et sådant udvalg.

Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 8,00-16,00 og fredag fra kl. 8,00-15,30.

Vi sørger for, du får udleveret sikkerhedssko, som er påkrævet i visse afdelinger samt andre værnemidler, hvor disse er nødvendige.

Bemærk, vi starter vores erhvervspraktik op fra d. 1. februar 2021. Du er mere end velkommen til, at søge din erhvervspraktikplads allerede nu.

Om Alfa Laval Nakskov A/S

Selskabet er Alfa Lavals globale center for udvikling, produktion og salg af membraner og avancerede væskesepareringssystemer til den bioteknologiske og farmaceutiske industri, fødevareindustrien, procesindustrien, spildevandsindustrien samt andre udvalgte kunder og applikationer. Selskabet producerer markedets fineste filtre med porestørrelser gående fra mikrofiltrering over nanofiltrering og ultrafiltrering til omvendt osmose membraner, hvor separation foregår baseret på molekylestørrelser. Nyeste forretningsområde er membraner til spildevandsrensning, Membrane BioReactors (MBR), hvor man som alternativ til traditionel rensningsanlægsteknologi anvender membranfiltrering, hvorved spildevandsanlæg bliver mindre, billigere og mere effektive. I Nakskov er vi ca. 120 medarbejdere, Alfa Laval har i Danmark ca. 2.500 medarbejdere og mere end 17.000 på verdensplan.