Portal for erhvervspraktik gør arbejdsmarkedet attraktivt på Sydsjælland og Lolland-Falster

På borgmestergangen på Guldborgsund Rådhus er der travlt, men stille, på denne regnvåde formiddag midt i november. Flere gange om året er der ellers mere fart over feltet, når borgmester John Brædder (G) tager erhvervspraktikanter ind.

”Jeg har haft syv erhvervspraktikanter. Det er en god måde for de unge mennesker at lære det politiske system at kende,” fortæller John Brædder.

”I Vordingborg arbejder vi på en fornyelse af praktikken på borgmesterkontoret. De unge praktikanter skal opleve hverdagen, men der skal også være tid til at reflektere over sine oplevelser,” siger Vordingborgs borgmester, Mikael Smed (A), inden han bliver suppleret af sin kollega fra Lolland Kommune.

Vordingborg Kommunes Borgmester Mikael Smed

”At tage erhvervspraktikanter ind er ikke et spørgsmål om, at de skal blive borgmestre i fremtiden. Det handler om de unge menneskers demokratiske dannelse, og at de lærer at engagere sig i samfundet,” understreger Holger Schou Rasmussen (A), der tager tre erhvervspraktikanter ind om året.

Et spørgsmål om overlevelse
Netop erhvervspraktikken er blevet helt essentiel for mange af de lokale virksomheder. Med den lokale erhvervsplaymaker-ordning for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg er der etableret en praktikportal, der skal fungere som mødested for de lokale virksomheder og eleverne i Folkeskolen. Virksomhederne kan oprette praktikpladser, og eleverne får et katalog over mulighederne på det lokale arbejdsmarked.

”Erhvervspraktikken er et udstillingsvindue for virksomhederne, som får mulighed for at fortælle om de lokale muligheder, mens de hjælper med at uddanne fremtidens arbejdskraft. Særligt denne portal er en fordel, fordi den giver de unge et overblik over mulighederne,” forklarer Mikael Smed.

”I de kommende år bliver der behov for mere faglært arbejdskraft på Sydsjælland og Lolland-Falster. For virksomhederne er det vigtigt, at de starter rekrutteringsindsatsen tidligt. Virksomhederne viser, at de er villige til at committe sig og lære fra sig – og det er nødvendigt i de kommende år,” siger John Brædder.

”Det er en del af en overlevelsesstrategi for virksomhederne. Der bliver skabt flere og flere lokale arbejdspladser, og for at virksomhederne kan vokse, skal der være den rigtige arbejdskraft at få. Den nye portal viser, at vi tre kommuner har viljen til at sætte gang i initiativer, der kan hjælpe virksomhederne i fremtiden,” supplerer Holger Schou Rasmussen.

Myten om det gode liv
En anden udfordring er, at mange unge er blinde for mulighederne på det lokale arbejdsmarked.

”Vi er nødt til at få aflivet myten om, at det gode liv kræver en akademisk uddannelse. Jeg har selv fire børn, og jeg lærer dem, at det vigtigste er, at man kan klare sig selv, og så er det ligegyldigt, om de bliver håndværkere eller akademikere,” siger Holger Schou Rasmussen.

”Det er let at få et godt liv på Sydsjælland og Lolland-Falster. Man kan tage en erhvervsfaglig uddannelse og tjene penge mere eller mindre fra dag nr. 1. Når man er 25 år, kan man lægge udbetalingen til et hus. Samtidig er det vigtigt at huske på, at en erhvervsuddannelse ikke er en endestation. Det er et stop, hvor man kan blive ved med at videreuddanne sig,” siger John Brædder.

”Det handler også i høj grad om, at de unge skal lære arbejdsmarkedet at kende. Ofte får man en praktikplads gennem forældrenes netværk, og det gør, at den unge ikke får be- eller afkræftet sine forventninger til drømmejobbet. Erhvervspraktikken skal være en hjælp til de unge, så de ikke vælger uddannelse pr. automatik,” forklarer Mikael Smed.

De tre borgmestre er også enige om, at erhvervspraktikken er vigtig for, at de unge får prøvet kræfter med den virkelige verden, inden de afslutter Folkeskolen.

”De unge er langt mere selvstændige end tidligere, de er klogere på livet, men de skal stadig lære at begå sig på et arbejdsmarked. Det kan godt være lidt af et kulturchok at gå fra skolebænken til en arbejdsplads, og erhvervspraktikken kan være med til at afbøde det chok,” siger John Brædder.

”Der er over 400 retninger på erhvervsuddannelserne, mens studieretningerne er mere overskuelige på det almene gymnasium. Det kan gøre det almene gymnasium til det lette valg. Men et let valg hjælper jo ikke de unge til at forholde sig til mulighederne og finde deres vej i livet,” forklarer Mikael Smed.

”Jeg er enig. Kommunerne tilbyder de unge en god vejledning via UU, men den kan godt være tonet af, at vejlederen har akademisk baggrund. Erhvervspraktikken er også en form for vejledning, som er mere jordnær, og som kan gøre de unge mere selvhjulpne,” fortæller Holger Schou Rasmussen.

Et samlet arbejdsmarked
Den nye erhvervspraktikportal dækker Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner, og i skrivende stund (november 2020) har op mod 40 virksomheder tilmeldt sig portalen. Der ligger næsten 100 praktikpladser i opslag, som eleverne på de ældste klassetrin i de lokale folkeskoler kan byde ind på. Målet er, at der inden udgangen af 2021 er omkring 500 opslag i portalen.

Det vækker glæde blandt de tre borgmestre, at samarbejdet fungerer mellem de tre kommuner.

”Sydsjælland og Lolland-Falster er et samlet arbejdsmarked. Når der skabes arbejdspladser i en kommune, smitter det af på de to andre enten i form af flere arbejdspladser eller bosætning,” siger John Brædder.

”Derfor er denne portal også så vigtig for, at de unge bliver i området og ser alle de spændende muligheder, som virksomhederne i vores geografi tilbyder,” siger Mikael Smed.

”På den politiske bane er det også vigtigt, at man er gået væk fra konkurrencen mellem kommunerne. Tre kommuner, der står sammen, kan mere, end den ene kommune kan alene,” afrunder Holger Schou Rasmussen.

Nyheder