Mere end sodavandsbesøg: Samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder skal få flere unge på erhvervsuddannelser

Luften i klasselokalet er tyk af støvet fra gipsblandingerne. Eleverne fra 7. klasse på Rødby Skole rører i massen og regner på fingrene, inden de hælder den ned i formene, der er skåret ud i flamingo. Det er mandag morgen, og der står struktør-arbejde på skoleskemaet.

”Eleverne skal konstruere et modelhus ud fra rigtige skitser. De arbejder med matematiske målestoksforhold, inden de skal konstruere forskallingen af huset,” fortæller erhvervsplaymaker i Lolland Kommune, Aske Lundstrøm med en entusiasme, der skærer gennem den tykke luft.

Målet for projektdagen er at skabe et nyt forløb i samarbejdet mellem folkeskolerne, erhvervsskolen og lokale virksomheder. Over otte lektioner har eleverne fået til opgave at beregne og konstruere modelhusene i gips, der virker som en erstatning for virkelighedens beton.

”Når man sidder med lommeregneren og formlerne, kan matematikken let blive abstrakt. I dette samarbejde er det hensigten at gøre undervisningen helt konkret. Man ser formlerne forme sig til et hus, og det bidrager med en ny mening til dét, man lærer i matematik, design og håndværk,” understreger Aske Lundstrøm.

Karrierelæring med mening
Netop meningen understreges af David Lollike fra MSE Entreprise. Den lokale anlægsvirksomhed har valgt at deltage i forløbet for at gøre eleverne nysgerrige på struktørfaget. Meningen er, at eleverne skal få øjnene op for præcision og teknik.

”Når man kigger på anlægsarbejdere, tænker unge ofte, at de bare sidder i en gravko hele dagen. I dette projekt får eleverne øjnene op for, at anlægsarbejde er mange andre ting, og at det kræver en høj grad af præcision for at lykkes. Hvis beregningerne er forkerte, bliver huset skævt. Hvis formene er fejlagtige, kan huset vælte. Præcision er nøgleordet, og det kræver meget at blive teknisk dygtig,” forklarer David Lollike, der er entrepriseleder.

Udover at følge de unges arbejde holder David Lollike også et oplæg på projektdagen, hvor han fortæller om hverdagen i en anlægsvirksomhed. MSE Entreprise er en del af en branche, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraften, særligt i de kommende år, hvor Femern-tunnelen bliver et af Nordeuropas største byggeprojekter.

Også den lokale erhvervsskole, CELF, deltager på projektdagen. Erhvervsskolens faglærere har leveret tegningerne til undervisningsmaterialet, og de tilbyder struktøruddannelsen på deres afdeling på Kringelborg Allé i Nykøbing Falster.

”Mange aktiviteter i grundskolen peger direkte mod det almene gymnasium. Vi vil gerne tidligt vise eleverne, at der også findes andre uddannelsesmuligheder, og hvad er bedre end en projektdag med fingrene i materien,” spørger Lena Pind, der er uddannelsesleder og marketingansvarlig på CELF.

Lena Pind understreger, at der er et potentiale for rekruttering i projektdagen.

”Vi kalder det karrierelæring: Eleverne bliver nysgerrige på håndværksfagene, så de kan vælge deres ungdomsuddannelse på et mere oplyst grundlag. Når virksomhederne samtidig er med inde i klasselokalet, bliver det mere end et af de traditionelle sodavandsbesøg,” siger Lena Pind.

En fremtid i lokalområdet
Også fra politisk side er der stor bevågenhed om erhvervsplaymaker-projektet, hvor virksomheder bliver en del af skoledagen i den lokale folkeskole. Mens eleverne tørrer støv af hænderne og klager over, at gipsen størkner hurtigere end forventet, spørger formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Vibeke Grave (A), ind til byggearbejdets udfordringer. Hun påpeger vigtigheden af at åbne folkeskolen for nye initiativer.

”Der er meget perspektiv i Femern-projektet, og det perspektiv skal gerne smitte af på eleverne. De skal kunne se, at det er muligt at tage en uddannelse lokalt, blive i området og få et arbejde, for inden for bygge- og anlægsbranchen er der rigeligt arbejde at få,” siger Vibeke Grave.

Projektdagen er et led i ”erhvervsplaymaker” i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommune. I dette initiativ bliver der udviklet flere forskellige forløb, som skolerne løbende kan booke. Det næste skridt for eleverne på Rødby Skole er at komme på studietur til et af de lokale anlægsprojekter.

”På den måde kan de virkelig se, at man virkelig kan skabe noget med det, som de har lært i skolen. Måske modelhusene bliver lidt skæve, men eleverne er en erfaring rigere, og de kan se, at det virkelig nytter at gøre en indsats,” afrundet Aske Lundstrøm.

Om ”Erhvervsplaymaker”
Erhvervsplaymaker er en del af Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg, der sammen med de tre kommuner og erhvervsorganisationerne Vordingborg Erhverv og Business Lolland-Falster vil øge de unges kendskab og tilknytning til de lokale erhvervsliv. Målet er at sikre kvalificeret arbejdskraft til områdets i virksomheder i fremtiden og samtidig give de unge et større tilknytning til de lokale virksomheder og åbne deres øjne for landsdelens interessante karrieremuligheder.

Nyheder