Erhvervsplaymaker tænder håndværksdrømme i Folkeskolen

”Pas på! Det kan give et ordentligt knald, hvis I ikke kobler ledningerne til batteriet i den rigtige rækkefølge.”

Spændingen er steget i takt med, at direktør i Filtenborg El, Rasmus Møller, lader de sidste formanende sætninger sive ud i klasselokalet på Kulsbjerg Skole i Stensved. Eleverne fra 7. klasse skal nu arbejde selvstændigt med opsætningen af en solcelle, et batteri og en LED-lampe for at skabe et elektrisk kredsløb. Det sker under kyndig vejledning fra en af erhvervslivets egne el-eksperter og med en matematik- og en fysiklærer på sidelinjen.

Undervisningsforløbet er blevet til gennem initiativet ”Erhvervsplaymaker”, der skal bringe folkeskolerne i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner tættere på erhvervslivet. Initiativet skal være med til at opbygge varige relationer mellem folkeskolerne og de lokale virksomheder.

”Vi er i gang med at udvikle en række forløb, hvor en fagperson fra en virksomhed underviser i klassen og samspil med folkeskolens faglige mål. I dag bliver eleverne undervist af en elektriker, men det er kombineret med formler fra matematik og fysik samt generel klimaundervisning. Det skal gøre et virksomhedsbesøg mere konkret, når eleverne får bedre mulighed for at forstå, hvordan de kan bruge deres faglighed i praksis,” forklarer initiativets koordinator, erhvervsplaymaker Aske Lundstrøm.

Autenticitet i klasseværelset

I klasselokalet oplever eleverne både spænding og modstand – også bogstaveligt talt.

”Vi er gået lidt i stå,” fortæller 7. klasseeleven, Hillevi Guldborg Andersen, der sidder koncentreret over den kasse med solcellen, batteriet og LED-lampen, som alle grupperne har fået udleveret.

Selvom de mange ledninger kan virke forvirrende, mærkes også en begejstring for projektet blandt eleverne.

”Det er godt at få en grundlæggende viden om, hvordan tingene fra vores hverdag virker. Og så er det interessant at lave noget andet, end vi normalt gør i undervisningen,” supplerer klassekammeraten, Jakob Drist Fisker.

”I formiddag har vi arbejdet med at forberede eleverne på begreber og formler, såsom Ohms Lov og hvordan man finder de ubekendte i en ligning. Når Rasmus Møller fra Filtenborg El kommer og underviser, skaber det en autenticitet i klasseværelset, der både forbereder eleverne fagligt til deres afgangsprøve og praktisk til deres erhvervsuddannelse og fremtidige job,” forklarer klassens matematiklærer, Karianne Gammelby.

For erhvervslivet giver det også god mening at deltage i det unikke samarbejde, der er skabt med erhvervsplaymaker-initiativet.

”Flere af eleverne har været meget nysgerrige for at få kredsløbet til at fungere korrekt. Men nogle har også været nysgerrige på at vide, hvad de selv skal gøre for at blive elektrikere. Der er mangel på elektrikere, og på håndværkere generelt, så jeg håber at være med til tænde de unges drømme, og at de vil huske min historie, når de en dag skal tage stilling til deres uddannelses- og erhvervsvalg,” siger Rasmus Møller, administrerende direktør i Filtenborg El.

Danmarks bedste håndværkerkommune

Anders J. Andersen (A), Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse – af Louise Lindhagen

Mens eleverne eksperimenterer og efter nogle forsøg får koblet ledningerne på rigtig vis, kigger formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Anders J. Andersen (A), dem over skulderen. Også hos udvalgsformanden er der en positiv mine at spore.

”Hvis vi i Vordingborg skal løfte os som kommune, skal vi blive bedre til at bruge hinanden på tværs. Med Vækstprogrammet får vi brugt en lokal virksomhed på som et didaktisk værktøj, og det er klart en styrke at inspirere de unge til at tage en erhvervsuddannelse efter Folkeskolen,” siger Anders J. Andersen.

”Vi har mange dygtige håndværksmestre i kommunen, men rent bogligt var de måske ikke de stærkeste elever, da de selv gik i Folkeskolen. Derfor er det vigtigt, at de kan være forbilleder og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Den vej vil vi gerne for at nå den politiske ambition om at blive Danmarks bedste håndværkerkommune,” understreger Anders J. Andersen.

Perspektivet for erhvervsplaymakeren er nu at skabe flere faglige forløb, der kan komme ud på alle folkeskolerne i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner.

”Styrken er netop, at der ikke er tale om en traditionel projektuge. Virksomhedens arbejde bliver integreret i undervisningen og gør den praksisnær, så eleverne får en bedre forståelse for faget, og hvordan det kan bruges uden for skolen. Vores mål er at skabe en større interesse for erhvervsuddannelser blandt eleverne – og efter i dag kan jeg se, at vi er godt på vej,” afrunder erhvervsplaymaker, Aske Lundstrøm.

Om ”Erhvervsplaymaker”

Erhvervsplaymaker er en del af Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg, der sammen med de tre kommuner og erhvervsorganisationerne Vordingborg Erhverv og Business Lolland-Falster vil øge de unges kendskab og tilknytning til de lokale erhvervsliv. Målet er at sikre kvalificeret arbejdskraft til områdets i virksomheder i fremtiden og samtidig give de unge et større tilknytning til de lokale virksomheder og åbne deres øjne for landsdelens interessante karrieremuligheder.

Nyheder